• Latvian
 • Rus
 • English (US)
 • English (UK)
 • German
 • French
 • Dutch
 • Danish

IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA 
SC GRUPĀ 

1. Trauksmes cēlējs 

 • ikviena fiziska persona;
 • kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības;
 • ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām;
 • ziņo par iespējamo pārkāpumu.

  

2. Pārkāpumi IR 

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
 • korupcija;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • darba drošības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpums;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu jomā.

  

3. Trauksmes cēlēja ziņojums 

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 • uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES ZIŅOJUMS”;
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija;
 • Trauksmes celšanai aizpildāma saistītajā informācijā iekļautā veidlapa. 

Trauksmes cēlējs Ziņojumu var iesniegt: nosūtot elektroniski to uz e-pasta trauksme@scgrupa.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu uz SC grupas uzņēmumu juridiskajām adresēm:  

                        SIA “Saldus ceļinieks”, Brīvības iela 11a, Saldus , LV-3801;

                        SIA “Talce”, Stendes iela 3, Talsi, LV- 3201;

                        SIA “SC Kuldīga”, Stacijas iela 2b, Kuldīga, LV-3310,

ar atzīmi “Trauksmes ziņojums”.

   

KONTAKTINFORMĀCIJA

E-pasts: sc@scgrupa.lv

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

www.scgrupa.lv