• Latvian
  • Rus
  • English (US)
  • English (UK)
  • German
  • French
  • Dutch
  • Danish

B kategorijas atļaujas pieteikums piesārņojošo darbību veikšanai

SIA „TALCE” būvmateriālu ražotne „Villas” (asfaltbetona ražotne, stacionārās un mobilās minerālo materiālu sijāšanas un drupināšanas iekārtas, minerālo materiālu laboratorija) atrodas: „Ražotne Villas” Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258.

SIA “TALCE“ 2020. gada 1.pusgadā plāno uzstādīt un nodot ekspluatācijā asfaltbetona iekārtu “AMMANN Global 240”. Minētā iekārta ražota Vācijā 2004. gadā. Iekārta ir aprīkota ar piedurkņu tipa filriem, kas attīra dūmgāzes no putekļiem. Plānots nomainīt kurināmā veidu, sašķidrinātās naftas gāzes (propāns-butāns) vietā izmantot videi draudzīgāku kurināmo -sašķidrināto dabasgāzi. Esošo asfalta ražošanas  iekārtu “TELTOMAT”  plānots demontēt.

Uzņēmums plāno turpināt veikt būvniecības atkritumu (demontēto asfaltu, bruģi, apmales un grunti) savākšanu no būvobjektiem, pārvadāšanu un pārstrādi ražotnes “Villas” teritorijā.


A/B iesniegums

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts